Óbuda-Békásmegyert nyugatról határoló hegyvonulat kerületünk területére eső utolsó tagja a 445 méter magas Csúcs-hegy. Déli határán a Vihar-hegytől a mély Virágos-nyereg választja el, míg északi végét a hasonlóan mély letörés, a

Csúcs-hegyi nyereg alkotja. Jellegzetes, magányosan kiemelkedő tömbje könnyen észrevehető a kerület számos pontjáról, legkönnyebben a Bécsi úton haladva.

A lapos hegytetőn valójában három csúcs emelkedik.

Középkori neve már egy 1212-ben történt határjárás adatai között feltűnik Mons Hyges (Hegyes-hegy, Csúcsos-hegy néven). A név napjainkig fennmaradt. Egyes XVIII. századi térképeken a II. kerületbe eső lejtőjén a középkorban létezett

Gercse község miatt Gercse-hegy néven említik.


A hegy fő tömege triász időszaki mészkőből épül fel, de tetején megtalálhatók a felső-eocén, ősmaradványokban gazdag rétegek is. Lankás lejtői a kerületben sok helyütt megtalálható Kiscelli Agyagból állnak.


Aquincum városának közelsége miatt nem meglepő, hogy számos római emléket találunk a hegy környezetében. A Csúcs-hegyi dűlőben két római villát, valamint egy római őrtorony alapfalait is feltártak a régészek. Az első villa a III.

század elején épült, összesen 12 helyiségből állt, összterülete 490 négyzetméter volt. Leletei az Aquincumi Múzeumba kerültek.


A római időszakon kívül találtak a területen késő bronzkori, valamint honfoglalás kori maradványokat is.

340 méteres magasságban hosszú ideig fennállt a Budapesti Turista Egyesület által 1925-26-ban épített Csúcs-hegyi turistaház. Az eredeti épületben villanyvilágítás, vízvezeték és 30-40 hálóhely volt. Turistaforgalma a kezdeti években

5-6 ezer főre rúgott. A turistaház mára teljesen eltűnt, helyén kőfallal körbekerített magánterület van. Emlékét csak egy – eredetileg a BTE első világháborúban elhunyt tagjainak állított emlékoszlopon elhelyezett – újra faragott tábla őrzi. Az

erre járó turistáknak most kissé arrébb, az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. által működtetett Csúcs-hegyi Pihenőházban van módjuk megpihenni.


Felfedező utunkon az Erdőalja útról indulva a Budai Tájvédelmi Körzet K+ jelzésű turistaútján sétáltunk fel a Virágos-nyeregre, majd a kerület közigazgatási határa mentén, kellemes erdei utakon kanyarodtunk vissza a Menedékház

utcához, közben megismerve a vidék természeti sajtosságait. Végül előzetes egyeztetést követően, betérhetünk a kevéssé ismert önkormányzati pihenőházba is.