Csúcshegyen zöld otthonok kellenek, Mocsároson és a még be nem lakott barnamezőkön ökoparkok és a fenntarthatósághoz szükséges szolgáltatások!

Városrészünkön korábban engedéllyel épülhettek lakóházak. Most mégis mi vagyunk korlátozva sorozatos jogelvételekkel, lakhatásunk ellehetetlenítésével, miközben barnamezős beruázások keretében új luxuslakónegyedek jönnének létre.

A döntés okaiként a már lakott területek fejlesztésének magas költségeit és a barnamezős tereületek eladásából származó bevételeket és a befektetők által vállalt beruházásokat szokták említeni. Közvetve azonban így is úgy is az emberek fizetik meg mindkettőt, és a kormány jelenleg nyitott városrészünk fejlesztésének támogatására, hiszen jelenleg egy lék vagyunk az ország gazdaságának hajóján, a csúcshegyiek a korlátozások miatt pazarló ideiglenes megoldásokba folyatják el a pénzüket, nem tudnak kilépni környezetkárosító, fenntarthatatlan életvitelükből.

A polgármester másik gyakori indoka Csúcshegy belátható időn belüli nem fejlesztésére, hogy Óbuda megtelt. Egyrészt a meglévő ellátatlan lakosságnak is kellenek fejlesztések. Másrészt ha megtelt, akkor miért gondolkodnak zöldmezőn és barnamezőn létesítendő új lakónegyedekben.

Az önkormányzatnak el kell fogadnia a kormány segítségét. Az állam kifejezte támogatását Csúcshegy problémáira. Éljünk a lehetőséggel!

A cél egyfelől a korábban belakható és be is lakott területeken a fölösleges lég és talajszennyezések azonnali megállítása, csatornázás, ivóvízzel való ellátás és olyan építési szabályozás kialakítása, amivel a terület alacsony beépíthetősége mellett fenntartható otthonai lehetnek az ott élőknek.

A cél a másik oldalról pedig, hogy a barnamezős helyeken a meglévő szennyezéseket megszűntessék, és olyan funkciókkal, szolgáltatásokkal egészítsék ki, ami egyfelől emeli a környezete ökológiai értékét, másfelől fenntarthatóbbá teszi a környezetében lakók életét (szabadtéri események helyszíne, a tiszta területeken közösségi kert, tanösvény, bemutató ültetvény kosárfonással és egyéb természetes anyaghasználathoz helyben, legelők és más bemutató területek, …).