Az egészségkárosító és életveszelyes helyzetek miatt, továbbá a családokat szétziláló bizonytalanság miatt bizonyos tevékenységekkel nem tudjuk megvárni a terület kiszabályozását, amiről az új városvezetés rendre azt nyilatkozza, hogy belátható időn belül nem várható. Nem tudjuk kivárni, ezért sokan szabálytalanul lépnek előre, a jogkövetők pedig pazarló ideiglenes megoldáskkal próbálnak túlélni, vagy a család egységének és az egészségének rovására próbálják átvészelni a patthelyzetet.

Azok a jogok, amiket vissza kell kapnunk már a kiszabályozás előtt:

  1. Ivóvízhez való jog
  • Ivóvíz hiánya - Amíg a terület nincs kiszabályozva önerőből sem engedik bevezettetni az ivóvizet utcáinkba. Közkút csak a szomszédos városrészen van, egyesektől 60 emelet szintkülömbségre. A lakosság ellátását szolgáló kiskereskedelmi egység az építési korlátozás miatt jelenleg nem létesíthető városrészünkön, és a szomszédos városrészeken sincs. A vidékfejlesztési programban igénybevehető 95%-os külterületi házi vízmű támogatással Budapesten nem élhetünk. Hajdan tiszta vizű forrásaink kiapadtak, ahogyan a kútjaink is sorban apadnak ki és szennyeződnek el. A nem közműves ivóvízszolgáltatásra pedig az önkormányzat nem hajlandó, márpedig az ivóvízhez jutás alkotmányos alapvető jog, és a nem közműves ivóvízszolgáltatást a jogszabályok a települési önkormányzat kötelezettségi körébe sorolják.

2. Korszerűtlen, elöregedett építmények újraépíthetősége az eredeti alapterület erejég, továbbá több építmény összevonhatósága egy épülettömbe az alapterületük összegének erejéig.

Ezzel megszűntethetőek volnának fölösleges szennyezések, a megoldás anyag és energiatakarékos, és ha a garage és bizonyos gazdasági funkciók egy termikus burkon belülre kerülhetnek a lakóépülettel, az sokkal kényelmesebbé és gazdaságossá teszi a karbantartást, a feldolgozást, pl.:

-sajt készítésnél meleg víz, vagy akár csak hideg, amit a gazdasági épületben nem kell lezárni a fagyveszély miatt, vagy ezért fűteni

-a műhely hasznosíthatja a ház hulladékhőjét, így melegben lehet elvégezni a gazdaság körüli karbantartási, szerelési munkálatokat, és minden elérhető közelségben van.

A szétszórattatásban lévő ilyen-olyan ajtajú és falazatú gazdasági építmények patkánytanyának tökéletesek. Az idő jelentős részét az ember úton tölti két épület között másik szerszámért, vagy anyagért, mosogatásért, stb… Többszörözött infrastruktúrát igényelnek a különálló építmények.

3. A területhasználatot ellehetetlenítő felszínmozgás veszélyesség valós kiterjedése szerinti lehatárolása.

Az üres telkeseknek az egyéb versenyhátrányok mellett ez adja meg a végső döfést, hogy nem tudják a területüket hasznosítani, és azzal, hogy értéken alul tartja a telekárát.

A tilalom miatt jelenleg a lakosság ellátását célzó kiskereskedelmi egység sem építhető, amire nagy szükség volna, mert a szomszédos, kisebb lakosságszámú városrészeken sincs ilyen. Többen szerettek volna már ilyet nyitni, ami azért kecsegtető, mert a területen nagy a turista forgalom, sokan a mi lakó-pihenő övezeti utcáinkba jönnek sétálni, és Csúcshegy területén halad át az Országos Kéktúra útvonalának utolsó budapesti szakasza, mielőtt a túrázók a Pilisbe vetnék magukat, vagy a Pilisből megérkeznek.

  • Menedékház - A hajdani Csúcs-hegyi túristaház 30–40 ember számára tudott egyidejűleg szállást biztosítani, és az első években évi 5–6000 turistát szolgált ki. 1934-ben 7 szobában 53 ággyal, valamint étteremmel és állandóan működő konyhával rendelkezett.

4. Ne a telkek elaprózódását támogassa a szabályozás, hanem az összevonásukat.

Nagyobb telken ugyanolyan arányú, vagy nagyobb legyen a beépíthetőség, mint kisebb telken. Nagyon káros a 2018-ban bevezetett