A több éves munka és sok millió forintos előkészületek eredményeképpen 2019-ben elkészült Csácshegy Településrendezési Javaslata. A tervben sokak munkája van az önkormányzat részéről, a tervezők részéről, a vízművek és egyéb szervezetek részéről.

  • Varga Mihály ismét biztosított minket támogatásáról - Bús Balázs, Rácz Andrea és Varga Mihály vezetése idején készült a városrészünk problémáinak megoldását célzó Településrendezési Javaslat, a választási ígéreteiknek megfelelően, és most a kormány garanciát vállalt a további támogatásunkra, amennyiben az új városvezetés is foglalkozni kíván Csúcshegy problémáival.

A Településrendezési Javaslat az alábbiakban foglalja össze a terület jövőképét:

A koncepció felvázolta a lehetséges településrendezési irányokat, kijelölte rövid és hosszú távú célokat. Feltárta a célok megvalósítása során várhatóan felmerülő építésjogi feladatokat, döntési pontokat. Összefoglalta továbbá a megvalósítás
feltételrendszerét, megvalósításának ütemezését, ezen belül a tulajdonosi szerepvállalás módozatait. A településrendezési irányokat egymásra épülőn tárta föl, első lépésként a kiszabályozást és közművesítést még mezőgazdasági övezetben maradással, de figyelembe véve és erősen számolva egy erre épülő későbbi lakóövezetbe vonás lehetőségével.

Az alábbiakban néhány áttekintő térkép látható a tervből:


Tervezett vízhálózat (nyomvonal, nyomászónák):


Szennyvízcsatorna:


Csapadékvíz elvezetés:

De érdemes elolvasni az egész Településrendezési Javaslatot és a megalapozó vizsgálatát: https://drive.google.com/drive/folders/1vgKrXGQAuMTLrGTczbrjHQopreEyCz3n?usp=sharing